De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van hond Nog een foto van  hond Nog een foto van  hond Nog een foto van  hond Nog een foto van  hond

hond (Compleet)

Inventarisnummer: 228
Beschrijving:
Compleet skelet van een hond (Canis familiaris); De meest complete begraving betreft een dier dat vanuit de top van het colluvium is ingegraven. Het skelet is ter plekke gelicht en voor conservering overgebracht naar het restauratie-atelier. Aldaar konden aan de zichtbare delen waarnemingen en metingen verricht worden, betreffende de vergroeiing van de epifysen, de staat van het gebit en de schofthoogte. Het penisbeen (baculum) toont aan dat het een reu is. De hond lag op de linkerzijde met de poten gebogen onder zich. De aanwezigheid van de onderpoten en de staart duidt erop dat de hond niet is gevild. Het gaat om een volwassen dier waarvan alle skeletelementen zijn vergroeid. De gebitselementen vertonen enige slijtage. De leeftijd bij overlijden was minimaal 1,5 jaar op basis van de vergroeide femur en een proximaal vergroeide tibia, maar lag waarschijnlijk hoger. De schofthoogte van de reu wordt geschat op ca. 59 cm, op basis van de grootste lengte van de radius. De hond behoort tot het oudste exemplaar ooit in Nederland gevonden.
Periode: Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC
Datering: 5500-5300 vC
Voorwerp: hond
Materiaal: Bot
Gaafheid: Compleet
Vindplaats: Hardinxveld-Giessendam Polderweg Archol 1997-1998
Gevonden door: Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol)
Literatuur: 2001, Archeologie in de Betuweroute: Hardinxveld-Giessendam Polderweg, Amersfoort, 193
ISSN: 1383-5025
ISBN: 90-5799-020-2
Bruikleen: Uitgeleend aan: Rijksmuseum Van Oudheden

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten