Depot nieuws

Tentoonstelling: het jaar 1000!

Lees meer

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Maak kennis met de archeologische collectie van het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland

In het Provinciaal Archeologisch Depot voor de bodemvondsten bewaart en beheert de provincie Zuid-Holland haar archeologische vondsten. Het depot leent deze vondsten en documentatie uit aan musea en andere culturele instellingen. Dat kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek maar ook voor activiteiten die erop gericht zijn een breed publiek kennis te laten maken met archeologie.

Onze collectie

De vondsten in het depot variëren in ouderdom van 7500 jaar tot 100 jaar oud. De oudste opgravingsdocumentatie die is voortgekomen uit archeologisch onderzoek gaat terug tot 1947. De collectie bestaat voornamelijk uit vondsten als aardewerk, glas, bot en metaal. Een klein deel van de collectie bestaat uit voorwerpen van organisch materiaal, zoals leren messcheden, houten voorwerpen en visfuiken van dunne takken. In de bijbehorende documentatie staat de exacte vindplaats van de vondst(en) en hun eventuele onderlinge samenhang. Zo blijft het mogelijk om met nieuwe inzichten naar oude opgravingen te kijken en nieuwe conclusies te trekken. De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Gouda, Rotterdam, Leiden, Gorinchem, Dordrecht, Delft en Vlaardingen hebben een eigen gemeentelijk depot en beheren zelf de vondsten en documentatie binnen de grenzen van hun gemeenten.

Zoeken naar vondsten

Op deze website kunt u onder Collectie uitgebreid zoeken naar bijzondere voorwerpen uit de provinciale collectie. Snel zoeken kan via onderstaand venster.

zoek

Archeologie in de provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied. Archeologie vertelt veel over onze geschiedenis. De provincie Zuid-Holland wil samen met anderen erfgoed helpen ontdekken, beschermen en zorgen dat iedereen er kennis mee kan maken. Archeologie is daarvan een mooi voorbeeld. Daarom beschermen wij ons archeologisch erfgoed, ontsluiten archeologische kennis en maken archeologie beleefbaar voor een breed publiek zie: zuid-holland.nl. Een groot aantal vondsten is tentoongesteld in het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn en in diverse andere musea door het hele land.

Aanbevolen websites

archeologiehuis-small.jpgArcheologiehuis Zuid Holland:
In het Archeologiehuis zijn vondsten uit het Provinciaal Depot tentoongesteld.
Bekijk website

erfgoedhuis-zuid-holland-small.jpgErfgoedhuis Zuid-Holland:
Het Erfgoedhuis ondersteunt, verbindt en inspireert erfgoedbetrokkenen bij het in stand houden en ontsluiten van cultureel erfgoed in Zuid-Holland.
Bekijk website

archeologie-erfgoedhuis-zuidholland-small.jpgBeleef Archeologie:
Beleef de archeologie van Zuid-Holland. Ontdek topvondsten, musea en evenementen bij jou in de buurt.
Bekijk website

04c76ecdd947a0693513f14701619795.pngProvincie Zuid-Holland:
De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.
Bekijk website