De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van Kom/schaal Nog een foto van  Kom/schaal Nog een foto van  Kom/schaal Nog een foto van  Kom/schaal Nog een foto van  Kom/schaal Nog een foto van  Kom/schaal Nog een foto van  Kom/schaal Nog een foto van  Kom/schaal Nog een foto van  Kom/schaal

Kom/schaal (Gerestaureerd)

Inventarisnummer: 27583
Beschrijving:
Hangkom. Rijk versierd met dier- en plantfiguren in bladhoud en ingelegd met halfedelstenen. De schaal werd vermoedelijk gebruikt als drinkschaal of wasbekken. Het geheel is samengesteld uit verschillende onderdelen, met verschillende dateringen. De schaal zelf is het oudste deel. Het dateert waarschijnlijk uit de Laat-Romeinse tijd en de afbeeldingen wijzen erop dat de schaal uit het oostelijke Middellandse Zeegebied of het Nabije Oosten afkomstig is. De overige decoraties dateren uit de eerste helft van de zevende eeuw. Ze wijzen op culturele invloeden uit Duitsland, terwijl de ophangbevestiging van de schaal vooral bekend is uit Engeland en Scandinavië. Met alle onderdelen tezamen, staat de schaal symbool voor de internationale positie waarin Nederland zich vijftienhonderd jaar geleden bevond. Verondersteld wordt dat de schaal als offer in de grond terecht is gekomen. Dergelijke rijke vondsten zijn zeer zeldzaam. De schaal is bijzonder, omdat vergelijkbare schalen meestal van brons zijn. Bovendien zijn die nooit versierd met uitbundig goudbeslag. Het gaat dus om een uniek stuk, niet alleen voor Nederland maar voor heel West-Europa. Tot het moment dat de schaal werd gevonden, waren op de nederzetting in Oegstgeest geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een lokale of regionale elite. Mogelijk woonden elitaire personen in deze periode eveneens in 'gewone' boerderijen.
Periode: Middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
Datering: 600-650
Voorwerp: Kom/schaal
Materiaal: Zilver; goud; almandijn
Gaafheid: Gerestaureerd
Afmetingen: 21.0/11.0/-
Vindplaats: Oegstgeest Nieuw Rhijngeest-Zuid Universiteit Leiden 2012
Gevonden door: Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol)
Bruikleen: Uitgeleend aan: Rijksmuseum Van Oudheden

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten