De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van Ton/vat/kuip Nog een foto van  Ton/vat/kuip Nog een foto van  Ton/vat/kuip Nog een foto van  Ton/vat/kuip

Ton/vat/kuip (Gerestaureerd)

Inventarisnummer: 40086
Beschrijving:
Ton; eikenhout (Quercus); gerestaureerde ton die samengesteld is uit 21 duigen. De originele wilgentenen zijn niet aangetroffen en bestaan uit nieuwe hoepels/bindingen van hetzelfde materiaal. In de waterput stonden drie tonnen boven elkaar gestapeld. Dit gerestaureerde exemplaar is de middelste ton. Vermoedelijk heeft de ton drank als wijn of bier bevat, gezien het feit dat ze beschikt over een tapgat en/of ontluchtingsgat. De duigen van de onderste en de middelste ton komen uit één en dezelfde boom, die groeide in het Baltische gebied of Oost-Europa en die tussen 1549 en 1573 is gekapt. In de tweede helft van de 16e eeuw was de handel met de landen rondom de Oostzee, de zogenaamde ‘Moedernegotie’ zeer belangrijk, die de basis heeft gelegd voor de welvaart van de Gouden Eeuw. Hollandse schepen namen naast grote hoeveelheden graan voor brood en bier o.a. hout mee terug. De tonnen kunnen dus ook in Holland zijn vervaardigd en vervolgens weer meegenomen naar een andere bestemming, met of zonder inhoud. Of er bijvoorbeeld bier in heeft gezeten, kan op dit moment niet worden achterhaald. Mogelijk valt uit de textuur van de binnenkant van de duigen op te maken of het vat voor wijn (ruw) of bier (glad) bestemd was, maar naar dit fenomeen is weinig tot geen onderzoek gedaan in betrekking tot tonduigen uit archeologische opgravingen.
Periode: Nieuwe tijd A: 1500 - 1650 nC
Datering: 1549-1563
Voorwerp: Ton/vat/kuip
Materiaal: Hout
Gaafheid: Gerestaureerd
Afmetingen: 66.0/87.0/-
Vindplaats: Katwijk Rijnsoever Noord ADC 2017
Gevonden door: ADC ArcheoProjecten
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten