De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht

Visfuik (Fragment)

Inventarisnummer: 413
Beschrijving:
Visfuik; fase 1; het betreft de hals (het einde van) een fuik. De fuik is gemaakt van lange, rechte, tweejarige scheuten van de kornoelje met diameters van ca. 1 cm. Deze zijn samengevlochten in de windingen van dunnere takjes, met een doorsnede van enkele milimeters, die telkens twee aan twee als bindtouw zijn gebruikt. De mazen zijn relatief wijd zodat de kleine vissen kunnen ontsnappen en enkel de grote vissen overblijven
Periode: Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC
Datering: ca. 5100 vC
Voorwerp: Visfuik
Materiaal: Hout
Gaafheid: Fragment
Vindplaats: Hardinxveld-Giessendam De Bruin Archol 1998
Gevonden door: Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol)
Literatuur: 2001, Archeologie in de Betuweroute: Hardinxveld-Giessendam De Bruin, Amersfoort, 465-469
ISSN: 1383-5025
ISBN: 90-5799-023-7
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten