De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van wiel Nog een foto van  wiel Nog een foto van  wiel Nog een foto van  wiel Nog een foto van  wiel

wiel (Gerestaureerd)

Inventarisnummer: 7446
Beschrijving:
Twee wagenwielen in waterput; ''en bloc'' gelicht/geconserveerd; bovenste wagenwiel vrijwel compleet en bestaat uit een naaf, tien spaken en vijf velgsegmenten, die met pinnen aan elkaar zijn gezet. De doorsnede bedraagt bijna één meter. De naaf was uit de stam van een els gemaakt. Op de plaats van het hart van de stam was een gat gemaakt met een doorsnede van elf centimeter. De naaf was in het midden bolvormig met twee cilindervormige uiteinden. De gaten voor de spaken waren gemaakt in het breedste deel van de naaf en waren gemarkeerd met een kerf aan de boven- en aan de onderzijde van de gaten. Voor de spaken waren dikke takken of stammen van eik gebruikt. De vijf velgsegmenten zijn van elzenhout. Het tweede wiel is incompleter. De naaf, een cilinder van bijna 40 cm lengte, is sterk afgeplat.
Periode: Romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
Datering: 150-170
Voorwerp: wiel
Materiaal: Hout
Gaafheid: Gerestaureerd
Vindplaats: Voorburg Forum Hadriani BAAC 2005
Gevonden door: BAAC
Literatuur: P. Franzen, 2009, Forum Hadriani Voorburg, 's-Hertogenbosch, 335
ISSN: 1873-9350
Bruikleen: Uitgeleend aan: Museum Swaensteyn

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten