De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van Beugelfibula Nog een foto van  Beugelfibula Nog een foto van  Beugelfibula

Beugelfibula (Vrijwel compleet)

Inventarisnummer: 8908
Beschrijving: Beugelfibula; fibula met wangenspiraal onder een min of meer halfronde kopplaat, zwak gebogen beugeldeel en voetplaat
Periode: Middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
Datering: 480-550
Voorwerp: Beugelfibula
Materiaal: Koperlegering
Gaafheid: Vrijwel compleet
Vindplaats: Katwijk Zanderij ROB 2005
Gevonden door: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
Literatuur: Lourens van der Feijst, 2017, Fibulae uit de Lage Landen, Amersfoort, 208
ISBN: 978-90-826285-0-0

H.M. van der Velde, 2008, Cananefaten en Friezen aan de monding van de R?n, Amersfoort, 297
ISBN: 978-90-6836-446-0
Bruikleen: Uitgeleend aan: Provincie Zuid-Holland

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten