De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van vogelfibula Nog een foto van  vogelfibula Nog een foto van  vogelfibula

vogelfibula (Vrijwel compleet)

Inventarisnummer: 8924
Beschrijving:
Vogelfibula; Frankische fibulavorm met een zittende vogel opgebouw uit groeven met dwarsstreepjes; Het betreft een meerdelige fibula waarbij de spiraal aan een enkel oog zich onder de schijf in figuurvorm bevindt. oog bestaat uit een puntcirkel en op de staart staan twee puntcirkels
Periode: Middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
Middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
Datering: 485-530
Voorwerp: vogelfibula
Materiaal: Koperlegering
Gaafheid: Vrijwel compleet
Afmetingen: 3.1/2.7/-
Vindplaats: Katwijk Zanderij / Westerbaan ROB 1996-1997
Gevonden door: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
Literatuur: Stijn Heeren, 2017, Fibulae uit de Lage Landen, Amersfoort, 216
ISBN: 978-90-826285-0-0

Dr. Menno Dijkstra, 2008, Cananefaten en Friezen aan de monding van de R?n, Amersfoort, 296
ISBN: 978-90-6836-446-0
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten