De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht

Het Provinciaal depot voor de bodemvondsten geeft Trijntje in bruikleen

9 oktober 2017

Het Provinciaal depot voor de bodemvondsten geeft het oudste menselijke skelet van ongeveer 7500 jaar oud ooit in Nederland gevonden langdurig in bruikleen aan het Openluchtmuseum in Arnhem. Trijntje is daar te zien tijdens de permanente tentoonstelling de ‘Canon van Nederland’.

 

Trijntje
Trijntje is een menselijk skelet van ongeveer 7500 jaar en is in 1997 gevonden tijdens een opgraving in Hardinxveld-Giessendam. Ze is ‘vernoemd’ naar de Betuwelijn (trein-Trijntje) waar ze op 10 meter diepte is aangetroffen. Na haar opgraving onder leiding van professor Leendert Louwe Kooijmans, emeritus hoogleraar prehistorie aan de Universiteit Leiden,  werd Trijntje uitvoerig bestudeerd door wetenschappers uit binnen- en buitenland. Omdat haar skelet nog zo compleet was, kon er door specialisten een reconstructie gemaakt worden van hoe ze er tijdens haar leven heeft uitgezien.  Het echte skelet werd, nadat onderzoek en reconstructie klaar waren, zorgvuldig opgeslagen in het provinciaal depot voor bodemvondsten van de provincie Zuid-Holland.  De provincie heeft er onlangs ook voor gezorgd dat het skelet opnieuw geconserveerd en gerestaureerd werd.

Meer Zuid-Hollandse vondsten te zien in de Canon
Niet alleen Trijntje, maar ook nog een aantal andere Zuid-Hollandse vondsten zijn in de Canon van Nederland te bewonderen, zoals: een halffabrikaat essenhouten peddel, een gutsvormige priem gemaakt van het spaakbeen van een knobbelzwaan welke werd gebruikt voor het bewerken van zachte materialen, gekraakte hazelnoten die duiden op menselijke consumptie en de onderkaak van een bever met snijsporen. De snijsporen zijn bewijs dat er in die tijd op de bever werd gejaagd.


De canon van Nederland
De ‘Canon van Nederland’ geeft een overzicht van de geschiedenis van ons land, van ‘hunebed tot heden’. De presentatie toont hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis aan de hand van
historische personen, gebeurtenissen en ontwikkelingen.


Wat doet de provincie Zuid-Holland nog meer aan archeologie?
De provincie Zuid-Holland is een rijk archeologisch gebied. Het vertelt daardoor veel over onze geschiedenis. De provincie wil dit erfgoed helpen beschermen, beleefbaar en benutbaar te maken. Daarom beschermen wij ons archeologisch erfgoed, ontsluiten archeologische kennis en maken archeologie beleefbaar voor een breed publiek. De provincie beheert een groot deel van alle  archeologische vondsten uit  Zuid-Holland en bewaart deze in het provinciaal depot voor bodemvondsten.

Terug naar overzicht