De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van Ketel Nog een foto van  Ketel Nog een foto van  Ketel

Ketel (Incompleet)

Inventarisnummer: 12247
Beschrijving: Ketel; type Vestlandkessel; gehele rand ontbreekt; het oppervlak van de ketel vertoont nog duidelijke sporen van het uithameren
Periode: Romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
Romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
Datering: 200-400
Voorwerp: Ketel
Materiaal: Brons
Gaafheid: Incompleet
Afmetingen: 50.0/-/-
Vindplaats: Westmaas Maaszicht ROB 1996
Gevonden door: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten