De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van Organisch plantaardig

Organisch plantaardig (Vrijwel compleet)

Voeg toe aan 'Mijn Selectie'
Inventarisnummer: 21835
Beschrijving: Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense); De platte tonderzwam is een parasiet, en tegenwoordig nog vrij algemeen en groeit het hele jaar door op stronken van loofbomen, vooral van beuken, hetgeen een intensieve, witte rot veroorzaakt. Het is niet erg waarschijnlijk dat houtzwammen deel hebben uitgemaakt van het dieet van de donkbewoners. De tonderzwam is in ieder geval een gebruiksplant. Zij wordt van oudsher toegepast bij het maken van vuur. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de op De Bruin gevonden tonderzwammen als zodanig zijn gebruikt.
Periode: Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC
Voorwerp: Organisch plantaardig
Kenmerken voorwerp: Organisch
Gaafheid: Vrijwel compleet
Literatuur: Archeologie in de Betuweroute: Hardinxveld-Giessendam De Bruin
Vindplaats: Hardinxveld-Giessendam De Bruin Archol 1998
Gevonden door: Archol
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten