De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht

Stilus/schrijfstift (Compleet)

Inventarisnummer: 21879
Beschrijving:
Wastafel; esdoorn (Acer pseudoplatanus-type); leren etui met vijf losse, met was bestreken plankjes met daarin ingekraste tekst. Op het leren bandje zit nog de stilus die tevens dienst deed als sluiting. Op vier van de vijf wastafeltjes uit Brielle staat tekst. De tekst, hoewel in de was aangebracht met een regelmatig, ervaren handschrift, is niet eenvoudig te lezen. Dit wordt veroorzaakt door de soms geringe diepte van de lijnvoering in de was, alsmede door de structuur en het reliëf van de waslaag. De tekst op de wastafeltjes heeft betrekking op de transactie van haringtonnen, Brielse (haring)kooplieden en lijkt gedeeltelijk in verband te kunnen worden gebracht met de zogenaamde godspenning: een belasting die geheven werd op de verkoop van vis en ten goede kwam aan de kerken en gasthuizen in Brielle.
Periode: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Datering: 1450-1475
Voorwerp: Stilus/schrijfstift
Materiaal: Hout/leer/ijzer
Gaafheid: Compleet
Afmetingen: 9.8/6.1/-
Vindplaats: Brielle Langestraat / Kerkstraat/Coppelstockstraat BOOR 2002
Gevonden door: Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR)
Literatuur: C.Y. Burnier, 2004, Archeologisch onderzoek in Brielle tussen Langestraat, Maarland-zuidzijde, Kerkstraat en Coppelstockstraat, Rotterdam, 67-70

2010, Boor balans 6: Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied, Rotterdam, 174-175
ISBN: 978-90-800264-6-9
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten