De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht

Slingerkogel (Heel)

Inventarisnummer: 28775
Beschrijving: Complete ballistakogel; gewicht: 500 gram
Periode: Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
Voorwerp: Slingerkogel
Materiaal: Aardewerk
Gaafheid: Heel
Afmetingen: 8.0/-/-
Vindplaats: Zwammerdam LandgoedDe Hooge Burch / Ipse de Bruggen rond 1972
Gevonden door: Instituut Voor Pre- en Protohistorie A.E. van Giffen (IPP)
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten