De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van armbeurs Nog een foto van  armbeurs Nog een foto van  armbeurs Nog een foto van  armbeurs

armbeurs (Compleet)

Inventarisnummer: 28798
Beschrijving:
Armbeurs; Het bootvormige vak waarin de munten werden bewaard, kon worden afgesloten met een klep. De beurs werd om de arm geschoven, waarbij de arm de klep stevig op zijn plek hield. Op deze manier was de inhoud van de beurs beter beschermd dan wanneer deze in de meer gebruikelijke textiele of leren buidel aan de gordel werd gedragen. Uit Nederland zijn enkele van dit soort bronzen beurzen uit de Romeinse tijd bekend. Er wordt voor deze objecten een algemene datering aangehouden van eind 1ste eeuw tot ca. 260 na Christus
Periode: Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
Datering: 75-260
Voorwerp: armbeurs
Materiaal: Brons
Gaafheid: Compleet
Afmetingen: 9.5/10.0/5.3
Vindplaats: Zwammerdam Nigrum Pullum IPP 1968-1971
Gevonden door: Instituut Voor Pre- en Protohistorie A.E. van Giffen (IPP)
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten