De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van Schijffibula Nog een foto van  Schijffibula Nog een foto van  Schijffibula

Schijffibula (Compleet)

Inventarisnummer: 29071
Beschrijving:
Schijffibula; Karolingische schijffibula in de vorm van een rad met naaf en versierd met eeen ronde versiering van emaille of glaspasta in een kommetje op het hoogste punt. Langs de rand zijn op regelmatige afstand zes kleine ronde gaten geplaatst. Naald en veerrol ontbreken Gewicht 2.49 gram; vondstcontext: afkomstig uit een van de opgebrachte tuinbedden van het landgoed Arentsburg (S15), dus mogelijk niet oorspronkelijk afkomstig uit Voorburg-Arentsburg.
Periode: Middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
Datering: 700-800
Voorwerp: Schijffibula
Materiaal: Brons
Gaafheid: Compleet
Afmetingen: -/-/1.7
Vindplaats: Voorburg Arentsburghlaan AAC 2007-2008
Gevonden door: Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC)
Literatuur: Stijn Heeren, 2017, Fibulae uit de Lage Landen, Amersfoort, 230-233
ISBN: 978-90-826285-0-0

2014, Voorburg-Arentsburg, een Romeinse havenstad tussen Rijn en Maas, 655
ISBN: 9789078863793
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten