De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van Armband/armring Nog een foto van  Armband/armring

Armband/armring (Compleet)

Inventarisnummer: 36419
Beschrijving:
Arm/haarband; het gaat om een strip van circa 1 cm breed. De band is versierd in drie zones met arceringen. De binnenste zone is uitgevoerd met drie lijnen die in lengte van de strip zijn uitgewerkt. De randzones zijn gekenmerkt door een verziering van arceringen dwars op de strip. Het uiteinde is aan een zijde gemarkeerd door een streepmotief dat over de gehele breedte van de strip is uitgevoerd. Aan de andere zijde is de armband niet compleet. De snede is echter dermate haaks en regelmatig dat vermoed kan worden dat we hier met zogenaamd hakbrons te maken hebben. Dat zijn klein geknipte bronzen fragmenten die voor hersmelting in aanmerking komen en op maat gemaakt zijn voor de smeltkroes. Wellicht is er een bronssmid in de omgeving van de vindplaats werkzaam geweest
Periode: IJzertijd midden: 500 - 250 vC
Datering: 450-200 vC
Voorwerp: Armband/armring
Materiaal: Brons
Gaafheid: Compleet
Afmetingen: 4.7/0.9/-
Vindplaats: Wassenaar Ommedijk IDDS 2017
Gevonden door: IDDS Archeologie B.V.
Bruikleen: Uitgeleend aan: Provincie Zuid-Holland

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten