De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van Boog (onderdeel) Nog een foto van  Boog (onderdeel)

Boog (onderdeel) (Incompleet)

Inventarisnummer: 371
Beschrijving:
Halve boog (na restauratie geregistreerd onder 10860); iep (Acer); betreft onmiskenbaar een halve boog, in de handgreep gebroken en bewaard in negen brokstukken, die niet alle op elkaar aansluiten, maar wel een volledige reconstructie mogelijk maken. De geconstrueerde lengte van het fragment is 76 cm, de oorspronkelijke lengte van de complete boog zal ongeveer 160 cm zijn geweest. De maximale breedte is 5,0 cm, de dikte van de handgreep 2,9 cm. Aan het uiteinde is een scherpe punt uitgesneden, lang 1,8 cm, diameter 0,7 cm, ter bevestiging van de boogpees. Macroscopisch waren er van dit gebruik geen slijtsporen zichtbaar. Aan de binnenzijde van de handgreep bevindt zich een 0,6 cm diepe groeve in de lengterichting van het hout, die hoogstwaarschijnlijk is ontstaan bij de breuk. Aan één zijkant zijn op het blad, naast de greep en over een bewaard gebleven lengte van 11 cm, zeer veel fijne, korte en scherp ingesneden lijntjes zichtbaar, loodrecht op de lengterichting en gegroepeerd in zeventien bundeltjes van vier tot acht kerfjes. Zij zijn duidelijk intentioneel aangebracht en niet het gevolg van slijtage of sporen van houtbewerking. Het kan een vorm van versiering zijn, een fijne, technische correctie van de boog, of mogelijk een eigendomsmerk. De boog is gemaakt van iepenhout, uit de buitenkant van een dikke tak met een doorsnede van meer dan 5 cm (stamcode B3). De buitenzijde van de boog is tevens de schorszijde van het hout. De schors is verwijderd en het houtoppervlak is zeer glad gemaakt. Er zijn minimaal acht groeiringen geteld.
Periode: Mesolithicum laat: 6450 -4900 vC
Datering: 5500-5000 vC
Voorwerp: Boog (onderdeel)
Materiaal: Hout
Gaafheid: Incompleet
Afmetingen: 76.0/2.9/5.0
Vindplaats: Hardinxveld-Giessendam Polderweg Archol 1997-1998
Gevonden door: Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol)
Literatuur: 2001, Archeologie in de Betuweroute: Hardinxveld-Giessendam Polderweg, Amersfoort, 384, 385 en 415
ISSN: 1383-5025
ISBN: 90-5799-020-2

2021, Steentijd in je eigen tijd, Leiden, 63
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten