De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht

Fibula/mantelspeld (Compleet)

Inventarisnummer: 37663
Beschrijving:
Fibula; fibula van het Midden-La Tène schema met omgeslagen en aan de beugel bevestigde voet, en met een ronde beugelschijf. Groeflijnversiering op de beugel. Dergelijke spelden zijn verwant aan de zgn. Pauken fibulae van het type Benstrup bekend van grafvondsten en riviervondsten uit de late IJzertijd in Zuid-Nederland en het aangrenzende Duitse nederrijngebied
Periode: IJzertijd laat: 250 - 12 vC
Datering: 225-100 vC
Voorwerp: Fibula/mantelspeld
Materiaal: Brons
Gaafheid: Compleet
Afmetingen: 8.0/2.0/1.9
Vindplaats: Barendrecht Zuidpolderse Boezem BOOR 1994, 2000
Gevonden door: Historische vereniging Barendrecht
Literatuur: 2002, Boor balans 5: Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied, Rotterdam, 98
ISBN: 90-800264-5-x
Bruikleen: Uitgeleend aan: Rijksmuseum Van Oudheden

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten