De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht

Hamer (Compleet)

Inventarisnummer: 39921
Beschrijving:
Hamer; grote, langwerpige houten hamer gemaakt van hout uit de Maloideae familie, met grote waarschijnlijkheid lijsterbes (Sorbus aucuparia). De hamer is in de lengterichting iets krom en loopt taps toe naar het uiteinde. Uit gebruikssporenanalyse blijkt dat de hamer vermoedelijk in vier stadia gemaakt is. Te beginnen met ruwe vormgeving met een bijl en daarna grof afgewerkt met dezelfde of een andere bijl. Daarna gladde afwerking met een mes en als laatste is het gat (diameter 3.4 cm) in de hamer aangebracht. De hamer is gebruikt op hout - dit kan het inslaan van houten staken geweest zijn, het kloppen van brandnetelvezels op hout of houtbewerking met een guts. Degene die de hamer gemaakt heeft, was vaardig maar heeft niet uitzonderlijk veel aandacht besteed aan het maken van de hamer
Periode: IJzertijd midden: 500 - 250 vC
IJzertijd laat: 250 - 12 vC
Datering: 500-12 vC
Voorwerp: Hamer
Materiaal: Hout
Gaafheid: Compleet
Afmetingen: 26.0/5.5/5.6
Vindplaats: Wassenaar Ommedijk IDDS 2017
Gevonden door: IDDS Archeologie B.V.
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten