De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van hoorn Nog een foto van  hoorn Nog een foto van  hoorn Nog een foto van  hoorn

hoorn (Fragment)

Inventarisnummer: 41433
Beschrijving: Pelgrimshoorn; fragment mondstuk met drie buizen; gewicht: 84 gram
Periode: Middeleeuwen laat B: 1250 - 1500 nC
Datering: 1400-1500
Voorwerp: hoorn
Materiaal: Pijpaarde
Gaafheid: Fragment
Afmetingen: 12.5/3.5/3.0
Vindplaats: Zoetermeer Reguliersdam/Kalisvaart AWZ 1989-1990
Gevonden door: Historisch Genootschap Oud Soetermeer – Archeologische Werkgroep Zoetermeer (AWZ)
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten