De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht

Armband/armring (Fragment)

Inventarisnummer: 8922
Beschrijving: Armband; halve armband met verdikt uiteinde
Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Middeleeuwen vroeg: 450 - 1050 nC
Voorwerp: Armband/armring
Gaafheid: Fragment
Vindplaats: Katwijk Zanderij / Westerbaan ROB 1996-1997
Gevonden door: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten