De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht

omegafibula (Heel)

Inventarisnummer: 8930
Beschrijving: Omegafibula; Riha type 8.1; onderbroken ringvormige fibula met twee uiteinden; de uiteinden zijn zijwaarts gebogen zodat de hele fibula de Griekse letter omega vormt
Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Datering: 0-250
Voorwerp: omegafibula
Materiaal: Brons
Gaafheid: Heel
Vindplaats: Katwijk Zanderij / Westerbaan ROB 1996-1997
Gevonden door: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
Literatuur: Stijn Heeren, 2017, Fibulae uit de Lage Landen, Amersfoort, 117
ISBN: 978-90-826285-0-0

H.M. van der Velde, 2008, Cananefaten en Friezen aan de monding van de R?n, Amersfoort, 235
ISBN: 978-90-6836-446-0
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten