De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht
Foto van Crematieresten Nog een foto van  Crematieresten

Crematieresten (Heel)

Inventarisnummer: 8952
Beschrijving: Knikwandpot; type WIII; dubbelconische pot met crematieresten; golf- en lijnpatronen op de buik; standvlak
Periode: Middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
Datering: 525-625
Voorwerp: Crematieresten
Materiaal: Aardewerk
Gaafheid: Heel
Vindplaats: Koudekerk aan den Rijn Lagewaardsepolder ROB/AWN 1978-1979
Gevonden door: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
Literatuur: Pierre van Grinsven, 2007, De vroeg-middeleeuwse nederzetting te Koudekerk aan den Rijn, Leiden, 45
ISSN: 1569-7444
Bruikleen: Beschikbaar voor bruikleen

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten