De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht

Crematieresten (Heel)

Inventarisnummer: 8952
Beschrijving: Knikwandpot; dubbelconische pot met crematieresten; golf- en lijnpatronen op de buik; standvlak
Periode: Middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
Datering: 525-625
Voorwerp: Crematieresten
Materiaal: Aardewerk
Gaafheid: Heel
Vindplaats: Koudekerk Lagewaardsepolder ROB/AWN Rijnstr. 1978/1979
Gevonden door: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
Bruikleen: Uitgeleend aan: Provincie Zuid-Holland

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten