De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

De provincie Zuid-Holland beschermt haar historisch en archeologisch erfgoed.

Terug naar overzicht

Spits (Vrijwel compleet)

Inventarisnummer: 9438
Beschrijving: Spits; gelijkbenig met holle bodem van roodkleurig vuursteen en de punt ontbreekt
Periode: Bronstijd vroeg: 2000 - 1800 vC
Neolithicum laat: 2850 - 2000 vC
Datering: 2000-1800 vC
Voorwerp: Spits
Materiaal: Vuursteen
Gaafheid: Vrijwel compleet
Vindplaats: Wassenaar Huis ter Weer SHCW 1974-1981
Gevonden door: Stichting Historisch Centrum Wassenaar (SHCW)
Bruikleen: Uitgeleend aan: Stichting Historisch Centrum Wassenaar (SHCW)

Gerelateerde vondsten

Prehistorie

Prehistorie

Romeinse tijd

Romeinse Tijd

Vroege middeleeuwen

Vroege Middeleeuwen

Middeleeuwen nieuwe tijd

Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

Top vondsten

Topvondsten